Órarend

1. osztály, osztályfőnök: Páli Hajnalka, Speulta Dóra

H K SZ CS P
0.
1 magy. mat. erk/hittan matem magy.
2. magy. testn. matem testn. testn.
3. mat. angol testn magyar ének
4. testn. magyar magyar magy. matem.
5. ének magyar technika rajz rajz
 korr. korr
7.

2.osztály: osztályfőnök: Bohunka Zsuzsanna, Szilágyi Erika

H K SZ CS P
0.
1. matem. testn. angol mat. olvasás
2. testn. matem. olvasás olvasás nyelvt.
3. techn. olvasás matem. rajz matek
4. olvasás nyelvtan erk./hit rajz ének
5. magy.ny ének testn. testn. testn.
6. korr. korr.
7.

3.osztály: osztályfőnök: Dombóvári Rita, Ládi Fruzsina

H K SZ CS P
0.
1. mat. testn. mat. testn. olvasás
2. nyelvt. matek erk/hit techn. mat.
3. olvasás nyelvt. olvasás mat. testn.
4. angol körny. testn. nyelvt. ének
5. testn. ének rajz rajz dig.kult
6. korr.
7.

4.osztály, oszt.fő: Schreiner Ildikó

H K SZ CS P
0.
1. olvasás dig.kult matem. angol matem.
2. nyelvt angol testn. matem. körny.
3. testn. matem erk/hit testn. ének
4. matem. testn. nyelvt. techn. testn.
5. ének olvasás rajz irod. nyelvtan
6.
7.

 

5.osztály osztályfőnök: Komáromy Kinga

5.I.oszt.
H K SZ CS P
0. a/n k
1. term.i a/n honism. term.i. közn.
2. matem. irod. nyelvtan a/n matem.
3. a/n matem. tört. matem. test.
4. testn. testn. dig.kult viz.kult etika/hit
5. ének testn. ének irod. m.ny
6. tört. testn. techn.
5.II.oszt.
H K SZ CS P
0. a/n k
1. matem. a/n honism. tört. közn.
2. tört. term.i dig.kult. a/n nyelvt.
3. a/n nyelvt. irod. term.i test.
4. testn. testn. matem. viz.kult etika/hit
5. ének testn. ének mat. matem.
6. irod. testn techn.
7. testn.

6a.osztály:osztályfőnök: Adorjánné Orosz Kata

6a.osztály
H K SZ CS P
0. a/n k
1. technika term.i mat. testn. mat.
2. term.i viz.kult. magy tört. angol
3. tört. köznev testn. irod. etika
4. matem. irod. ének matem. digit.
5. angol testn dráma angol magy
6. testn. term.i testn.
7.

6b. osztály: osztályfőnök: Virág Mónika

H K SZ CS P
0. ang.k
1. angol irod. testn. mat. testn.
2. techn. matem matek. test. matem.
3. viz.kult angol ének tört. etika
4. term.ism. tört. nyelvt. term.is irod.
5. testn. term.i. dig.kult. közn. angol
6. nyelvt. testn. dráma

 

7. osztály: osztályf: Derkusitz Nagy Julianna

H K SZ CS P
0. a/n k
1. földrajz tört. irod. nyelvtan matem.
2. irod matem. köz.nev. biológia viz.kult.
3. matem. testn. a/n a/n technika
4. dig.kult. a/n testn. matem. test.
5. fizika nyelvtan kémia földrajz etika
6. biológia sportkör ének tört.
7. sportkör

 

8.osztály: Áderné Unger Zsuzsanna

H K SZ CS P
0. mat.k magy.k
1. nyelvtan matem. matem. matem. tört.
2. angol irod. angol fizika irod.
3. testn. földrajz kémia viz.kult. angol
4. tört. dig.kult kémia nyelvtan matem.
5. közn. államp. testn. biológia testn.
6. ének sportkör fizika etika
7. sportkör